Vi får ofta frågan varför man ska mäta servicegraden. Det korta svaret är att ökad servicegrad ökar din verksamhets lönsamhet.
Hur kan vi hävda det? Jo, eftersom 70 procent av köpupplevelsen baseras på hur kunderna känner att de har blivit behandlade, källa: McKinsey undersökning, är service avgörande för en verksamhets konkurrenskraft och lönsamhet.

ServiceMind Index är verktyget...

som identifierar och mäter servicegraden hos personal och verksamhet. Tack vare mätningen av verksamhetens servicegrad får du en klar bild över och konkret information om verksamhetens styrkor och svagheter i sitt serviceutövande. Nästa steg att öka medvetenheten är i verksamheten.  

Vill du också öka lönsamheten? 

Kontakta då oss!