Enligt en Novus undersökning (genomförd 11–27 mars 2021 i Sverige med 1044) beställd av restaurangplattformen Leeroy är hygienen den tredje viktigaste faktorn när svenskarna väljer restaurang. Bemötandet och smaker rankas högre. Klicka här för att läsa artikeln.

 En av ServiceMind Index 13 frågor som ställs till respondenterna för att identifiera och mäta service och servicegraden är hur man upplever miljö och hygien.  Med hjälp av ServiceMind Index mätningen får du insikter om hur dina kunderna upplever er miljö och hygien och hur den förbättras.