Forskning visar att våra hjärnor reagerar starkt på tydliga mål och bilder. Mål är viktigt för att öka engagemang och få personalen att prestera. Vår produktivitet går upp 25 procent i snitt om vi umgås med tydliga mål, återkopplar, följer upp och mäter.

ServiceMind Index’s undersökning mäter servicegraden i verksamhet och personal och med hjälp av verktyget kan man enkelt sätta mål och göra uppföljning. Vilken morot sätter du för att öka service och bemötande? Hos dig själv, din personal och verksamheten?