Fler verksamheter börjar vinna tillbaka gäster och kunder nu när restriktionerna släppts - men bristen på kompetent personal inom service bromsar återhämtning och sätter många käppar i hjulet.

En väg att gå för att lösa kompetensbristen är att verksamheten själv utbildar nyrekryterad personal. Utmaningen är att så snabbt som möjligt engagera och utbilda den oerfarna personalen att leverera hög service.

Är du i behov av att öka kompetensen inom service och bemötande hos din personal?  

 Vill du veta mer hur vårt digitala verktyg fungerar och hur du snabbt får en mer servicemedveten personal? Kontakta oss så berättar vi mer.