Genom att iordningställa en servicesituation som kunden förstår logiskt är en betydelsefull faktor för hur kunden upplever service och bemötande.  Lars Eriksson lärare och forskare på Restaurang- och hotellhögskolan, Campus Grythyttan – Örebro universitet, tipsar hur ännu mer professionellt bemötande och hög service uppnås och kan anammas.

Lars Eriksson lärare och forskare på Restaurang- och hotellhögskolan, Campus Grythyttan, Örebro Universitet utgår från de fyra områdena Rum, Tid, Logik och Estetik som viktiga för en måltidsupplevelse. Dessa områden kan även tillämpas i de flesta branscher. Här förklarar Lars Eriksson begreppet Logik. 

Vad handlar de fyra områdena Rum, Tid, Logik och Estetik om?

 • De fyra områdena rum, tid, logik och estetik samverkar – på olika sätt – varje gång en måltid genomförs. Servitören besitter den yrkesmässiga hantverkskunskapen och innehar även möjligheten att påverka hur måltiden kan komma att upplevas av gästen.
 • Det sker i och med att servitören:
  • utformar förutsättningarna för måltiden genom att planera rummet, duka bordet och göra platsen i ordning så att den enskilda gästen ges möjlighet att få vara gäst, men även att servitören utformar den egna arbetsmiljön att arbeta i.
  • förstår att servering av mat och dryck skall genomföras i rätt tid och inom de tidsramar som är avsatta.
  • planerar och genomför en logisk ordning av dukning och servering som gästen förstår att tolka.
  • utför sitt hantverk med tanke på hur gästen kan komma att uppleva det valda estetiska uttrycket och därmed förstår måltidens syfte. 

Kan du utveckla beskrivningen av området Logik?

 • Restaurangmåltiden är en komplex aktivitet. Restaurangmåltiden innebär att en stor mängd av utensilier, och andra materiella objekt, tillsammans med en variation av olika drycker och maträtter – många med skilda egenskaper som varma, kalla, mjuka, hårda osv, skall länkas samman med den för stunden närvarande gästen och fungera för den servitör som skall arbeta i matsalen.
 • Gästen skall utifrån sin förkunskap, sin kultur och sina egna möjligheter kunna tolka och använda sig av det ”material” som servitören dukar fram. Den logiska ordning som servitören upprättar genom serveringshantverket behöver vara utformad så att gästen förstår den och därmed känna både trygghet och säkerhet i rollen som gäst.

Kan man ha nytta av att förstå logiken i fler branscher än inom hotell och restaurang och varför?

 • Oavsett bransch eller område så behöver en kund, när hen möter någon annans värld och verklighet i en servicesituation, känna sig säker och trygg. En osäker kund ställer fler frågor, tar större plats i rummet, och kräver därigenom mer tid från den som skall ge servicen.
 • Genom att iordningställa en servicesituation med en för kunden förståelig logik kan kunden vara både mer självständig – samtidigt känna sig sedd och välkomnad.
 • Logiken är en betydelsefull faktor inom de flesta servicebranscher och i många yrkesområden. Placeringen av varorna i en butik, betalningssättet på bensinmacken och nummerordningen i biosalongen är bara några exempel där vi som kunder förväntar oss en logisk ordning.

ServiceMind Index vill öka kunskapen om servicens och bemötandets betydelse samt utmaningar och möjligheter. Därför har vi ställt frågor till några av Sveriges främsta inom service. Läs andra intervjuer med serviceproffs på www.servicemindindex.se/nyheter.