Frågor & Svar

Vad är service?

Det är en tjänst som ges och som någon tar emot. 

Vad är servicemind?

Servicemedvetenhet.

Vad är Index?

Index är ett jämförelsetal.

Vad är ServiceMind Index?

ServiceMind Index är ett fristående och oberoende tjänsteföretag. Vi erbjuder ett digitalt verktyg som identifierar och mäter service- och servicegrad hos verksamheter och personal. Verktyget synliggör betydelsefull information som ger ökad servicemedvetenhet och förbättrad service hos såväl företag som medarbetare. Som komplement erbjuder ServiceMind Index rådgivning, skräddasydda utbildningar, kurser och föreläsningar i service.

Varför ska vi använda ServiceMind Index verktyg och undersökning?

Om du vill undersöka hur dina kunder upplever er service objektivt och inte bara förlita er till er subjektiva uppfattning, ger vårt verktyg dig insikter vad dina kunder tycker om din service, bemötande och vilka förväntningar dina kunder har och hur det förändras över tid. 

ServiceMind Index ger dig svar på vilka delar inom service och bemötande som har utvecklingspotential och hur man kan förbättra servicemedvetenheten hos såväl företag som medarbetare.

Vår metod för att uppnå djupare kunskap om service och förstå kunden är baserad på 13 unika frågor som är viktade och generar servicegrad. Frågorna har tagits fram av ett 40-tal serviceproffs inom hotell- och restaurangbranschen och Restaurang- och hotellhögskolan, Campus Grythyttan-Örebro Universitet.

Hur mäts och identifieras servicen? 

Dina kunder svarar på 13 specifika frågor, via mail, sms eller skannad QR-kod. Frågorna är enkla att förstå, intuitiva och det tar endast två minuter att svara på. Alla svar är anonyma och all data sparas i en data- och säkerhetscertifierad undersökningsplattform.

Frågorna har olika vikt och värde som genererar servicegrad.

Du får varje månad en rapport med er totala servicegrad och vad era kunder tycker om ert servicearbete.

Vad kan jag läsa ut av ServiceMind Index-rapporten?

Med hjälp av rapporten kan du i detalj se dina styrkor och förbättringspotentialer i ert servicearbete, hur de förändras över tid och er servicegrad. Vi hjälper dig att tolka och analysera rapporten.

Hur kan min verksamhet förbättra vår servicegrad?

ServiceMind Index ger dig insikter och kunskaper om vad dina kunder tycker om din verksamhets servicegrad och service. ServiceMind Index hjälper dig att ta nästa steg i arbetet att öka era medarbetares servicemedvetenhet som ger ökad förståelse för service och hur den kan öka konkurrenskraften och lönsamheten. Utifrån ServiceMind Index tar vi fram en åtgärdsplan som kan bestå av rådgivning, skräddasydda utbildningar och föreläsningar.

Hur länge tecknar man abonnemang hos ServiceMind Index?

För att få en så klar bild som möjligt över sin verksamhets servicegrad rekommenderar vi att man åtminstone tecknar ett basabonnemang på minst sex månader. Vi erbjuder även andra abonnemangsformer.