Vår tjänster

 

Kundundersökning - som ger unika upptäckter

ServiceMind Index - är den digitala undersökningen som med hjälp av unika och viktade frågor identifierar och mäter service hos verksamheter.

Undersökningen genereras i en rapport som är konkret och ger dig tydlig vägledning hur du kan förbättra din service. Rapporten redovisar din verksamhets styrkor, svagheter och kundupplevelser i serviceutövande samt servicegrad. 

Du tecknar ett abonnemang där det ingår en månatlig rapport och servicegrad. 

Läs mer här!

Konsultation – som ger vassare service

Som komplement erbjuder ServiceMind Index rådgivning, skräddasydda utbildningar och föreläsningar, allt för att vässa er service och möta era kunders förväntningar och göra dem nöjdare.

Läs mer här!