Genom att kontinuerligt mäta ditt företags servicegrad och jämföra dig över tid skapas en stark drivkraft, både internt och externt, att öka servicegraden.

ServiceMind Index mäter ditt företags servicegrad. Servicegraden är ett konkret, säkert och trovärdig grad som ditt företag över tid kan jämföra sig med både internt och mot andra i sin bransch. Frågorna och viktningen av frågorna som ServiceMind Index bygger på är baserat på vedertagna kriterier som har tagits fram av ett 40-tal namnkunniga personer inom restaurang- och hotellbranschen samt Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro Universitet, under ca 10 år. All data som samlas in sparas i en data- och säkerhetscertifierad undersökningsplattform.

När du tecknar abonnemang erhåller du månatligen en rapport och servicegrad. Rapporten, av respondenternas svar, synliggör betydelsefull information om verksamhetens styrkor och svagheter i sitt serviceutövande.

Med hjälp av ServiceMind Index får du viktiga kundinsikter och verktyg att följa ditt arbete att höja din servicegrad för att kunna möta dina kunders förväntningar, öka din konkurrenskraft och lönsamhet.

 

Kontakta oss så berättar vi mer!

Vid frågor som berör oss, börja med att besöka vår FAQ (Frågor och svar)