Ringar på vattnet

Ringar på vattnet

Ju bättre service du kan ge och möta dina kunders förväntan, desto nöjdare blir de och ju mer säljer du

Skingra dimman

Skingra dimman

Upptäck och ha koll på kundernas förväntan och vad de tycker om din service.

Upptäck kraften i service

Upptäck kraften i service

Få nöjdare kunder genom att ge bättre bemötande och service .

Våra tjänster

Våra tjänster

Vi erbjuder kundundersökning och konsultation som vässar er service.

Kontakta oss

Kontakta oss

Vi är enkla att nå och hjälper dig gärna.

FAQ

FAQ

Här får du svar på frågor om ServiceMind Index.

ServiceMind Index

Ger dig koll på vad kunderna tycker om ert bemötande och service och hur du får nöjdare kunder!


70% av köpupplevelsen baseras på hur kunderna känner att de har blivit behandlade. Källa: McKinsey undersökning

 

70% av köpupplevelsen baseras på hur kunderna känner att de har blivit behandlade. Källa: McKinsey undersökning

ServicMind Index är ett oberoende företag som kännetecknas av engagemang, hög kompetens och kvalitet.

Mät verksamhetens servicegrad och jämför den över tid.

All data som samlas in sparas i en data- och säkerhetscertifierad undersökningsplattform.

Vi återkopplar och följer alltid upp.