Ringar på vattnet

Ringar på vattnet

Ju bättre service du kan ge och möta dina kunders förväntan, desto nöjdare och lojalare kunder får du.

Skingra dimman

Skingra dimman

Få insikter om vad dina kunder tycker om din service och hur du får nöjdare kunder.

Upptäck kraften

Upptäck kraften

Ökad förståelse för service ökar konkurrenskraften och lönsamheten.

Våra tjänster

Våra tjänster

Vi erbjuder kundundersökning och konsultation som vässar er service.

Kontakta oss

Kontakta oss

Vi är enkla att nå och hjälper dig gärna.

FAQ

FAQ

Här får du svar på frågor om ServiceMind Index.

ServiceMind Index

Försäkra dig om att behåller era kunder!


Vi ger dig objektiva svar på hur er service och servicearbete fungerar!

Här får du ovärderliga insikter hur era kunder upplever hur er tjänst levereras och hur du får nöjdare kunder!

 


70 procent av köpupplevelsen baseras på hur kunderna känner att de har blivit behandlade.
Källa: McKinsey undersökning

Restauranggäster bedömer att service och bemötande står för över 80 procent av köpupplevelsen.
Källa: ServiceMind Index undersökning

 

70 procent av köpupplevelsen baseras på hur kunderna känner att de har blivit behandlade. Källa: McKinsey undersökning

ServicMind Index är ett oberoende företag som kännetecknas av engagemang, hög kompetens och kvalitet.

ServiceMind Index identifierar service, mäter servicegraden och jämför över tid.

All data som samlas in sparas i en data- och säkerhetscertifierad undersökningsplattform.

Vi återkopplar och följer alltid upp.