ServiceMind Index vill öka kunskapen om servicens och bemötandets betydelse, utmaningar och möjligheter och har därför ställt frågor till några av Sveriges främsta matsalsproffs. 

Läs Jens Dolks svar på fem frågor om bemötande och service. Jens Dolk, skribent, författare, sommelier och ägare K-märkt Garnisonen, K-märkt Epicenter & K-märkt Patiserie & Bageri på Teatern och Bokcafé.

Vad är god service för dig?
- Den bästa servicen är den oväntade. När den överstiger gästens förväntan. 

Vilka är utmaningarna inom service och matsalsarbetet?
- Branschens låga marginaler och höga personalkostnader gör att resurserna alltid måste pressas. Detta kan i sin tur gå ut över servicegraden. 

Hur mycket resurser lägger du ner på servicearbetet? 
- Svår fråga. I direkta pengar noll kronor men i engagemang desto mer. Vi pratar om att vara "JA-sägare", om vikten av service, att service är ett konkurrensvapen,m.m.

Hur ökar du servicemedvetenheten bland dina kollegor?
- Managing by walking/working around. Se till att de anställda med ledande befattningar har service-känslan och som kan utbilda och genom gott föredöme spridas ner i organisationen.