ServiceMind Index vill öka kunskapen om servicens och bemötandets betydelse, utmaningar och möjligheter och har därför ställt frågor till några av Sveriges främsta matsalsproffs. 

Läs Annelie Östers svar på fem frågor om bemötande och service. Annelie Öster arbetar som adjunkt i måltidskunskap och värdskap på Örebro universitet. Hon har över 35 års erfarenhet från besöksnäringen och en kandidatexamen i psykologi, arbets-och organisationspsykologi. Annelie är i grunden restauratör med stor kännedom om hotell-och restaurangbranschen,

Hur stor betydelse i procent är service för din totala upplevelse?
- Service-nivån är av stor betydelse för mig, skulle nog säga 75 procent. Naturligtvis måste maten också vara välsmakande för ett återbesök.

Vad är god service för dig?
- God service är att jag blir bemött av de som arbetar, direkt. Även om personen är upptagen har jag fått en blick , ett erkännande att jag blivit uppmärksammad. Därefter känner personen in om jag är okunnig eller om jag kan eller är intresserad. Alla besök är olika beroende på vilken situationen är. Ibland vill en inte få en föreläsning om tillagningssätt eller jordmåner osv.   Den som tar hand om mig skall kunna känna av stämning. Kunna göra upplevelsen behaglig och bekväm.

Vilka är utmaningarna inom service och matsalsarbetet?
- Utmaningarna i dagens läge är att personalen inte är/hinner få den kunskap som behövs. Eftersom näringen skriker efter personal förlorar branschen på att ta in noviser. Det gör att branschen inte heller blir attraktiv som en branch att göra karriär i. Det blir sekundärt och statusen försvinner.

Hur mycket resurser lägger du ner på servicearbetet?
- I mitt arbete, som god förebild lägger jag ner min energi och mitt engagemang för att uppmärksamma den viktiga delen av service/ hospitality / värdskap. Det blir/är svårt att säga i vilken grad , hög eller stor. Det är inte mätbart.

Hur ökar du servicemedvetenheten bland dina kollegor?
- Jag försöker öka medvetenheten om service genom att belysa, prata och fråga hur andra ser på servicenivån. Dessutom att ständigt ge en påminnelse om vad det betyder för en som gäst när det verkligen fungerar.