Forskning visar att våra hjärnor reagerar starkt på tydliga mål och bilder.  Mål är viktigt för att öka engagemang och få personalen att prestera.

 

Vår produktivitet går upp 25 procent i snitt om vi umgås med tydliga mål, återkopplar, följer upp och mäter. ServiceMind Index’s undersökning mäter servicegraden i verksamhet och personal och med hjälp av verktyget kan man enkelt sätta mål och göra uppföljning.