Det är viktigt att löpande undersöka vad kunderna tycker om din service och bemötande. Vad är kunderna nöjda med och vilka förbättringspotentialer finns? Vår metod för att uppnå djupare kunskap om service och förstå kunden är baserad på 13 unika frågor som är viktade och generar poäng.

Frågorna har tagits fram av ett 40-tal serviceproffs inom hotell- och restaurangbranschen och Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro Universitet.

Vill du testa verktyget och mäta servicegraden? Kontakta oss så får du testa gratis.  

Vi hörs!